Podpora pri uporabi procesa celovitenja

Procesa celovitenja se lahko naučite s pomočjo knjige, kjer so podrobno opisani vsi koraki. Za dobre razultate je treba proces redno uporabljati. Če se ga nauči tudi prijatelj/prijateljica oziroma partner/partnerka, sta lahko drug drugemu dobra podpora in pomoč pri izvajanju procesa. Morda pa boste (predvsem na začetku) potrebovali ali si želeli pomoč strokovno usposobljene osebe.

Podpora strokovnjaka

Dobro podporo in pomoč vam lahko nudijo certificirani praktiki procesa celovitenja (ang. Completion Process Certified Practitioners, CPCP). To so strokovnjaki iz celega sveta, ki jih je izbrala in usposobila Teal Swan osebno.

Večina praktikov/fasilitatorjev dela preko interneta s pomočjo brezplačnih aplikacij (Skype, Zoom, Google Hangout in podobnih), ki omogočajo video pogovor. Nekateri sprejemajo stranke tudi v živo.

Pojavljo se posamezniki, ki pri svojem delu s strankami uporabljajo proces celovitenja, čeprav se niso udeležili usposabljanja pri Teal Swan. Nekateri niti ne navedejo imena metode (The Completion Process / Proces celovitenja). Če ste v dvomih, ali je izvajalec ustrezno usposobljen, zahtevajte, naj se izkaže s certifikatom, ki ga je izdala Teal Swan.

Tudi nekaj ljudi iz Slovenije je že uspešno opravilo usposabljanje.


Vesna Bitenc
Vesna Bitenc

VESNA BITENC – prevajalka knjige,
certificirana praktičarka procesa celovitenja (od 2016),
coachinja ICF (od 2015) in Delta Life coachinja (od 2014)

Nudim pomoč pri procesu celovitenja in podporo pri spremembah na različnih življenjskih področjih (coaching in svetovanje). Name se lahko obrnete tudi, če potrebujete samo nekoga, ki bi vam sočutno prisluhnil.

Seansa s procesom celovitenja tipično traja 2 uri in vključuje pogovor. Če še nimate izkušenj s procesom celovitenja, je prvo srečanje običajno bistveno daljše in pripravljalno (včasih ne izvedemo celega procesa). Če ne znate oz. še ne zmorete biti prisotni s svojimi občutki, prvih nekaj seans namenimo predvsem razvijanju te zmožnosti.

Za dobre rezultate priporočam cikel 10 srečanj (nudim popust za paket), enkrat na 2–3 tedne, in vmes samostojno delate vaje.
Lahko pa sodelujemo samo občasno in proces celovitenja večinoma uporabljate samostojno.

Nudim:

  • sočutne pogovore in svetovanja,
  • individualne treninge prisotnosti s čustvi in telesnimi občutki,
  • podporo/vodenje pri uporabi procesa celovitenja,
  • coaching kot podporo pri zastavljanju ciljev in doseganju le-teh, pri najrazličnejših življenjskih spremembah …

Vabim na brezplačen polurni pogovor po telefonu.
Kontakt: vesna.bitenc@vebi.si, 041 825 423 (ob delavnikih)

Več o meni | Cenik


Vsak izvajalec samostojno opravlja svojo dejavnost, določa cene in podrobnosti sodelovanja s strankami.
Založba VEBI, distributerji, prodajalci in promotorji knjige ne odgovarjajo za njihovo delo.