Podpora pri uporabi procesa celovitenja

Proces celovitenja se lahko naučite uporabljati s pomočjo knjige, kjer so podrobno opisani vsi koraki. Za večje spremembe v življenju se splača proces uporabljati redno oz. čim pogosteje. Če se ga nauči tudi prijatelj/prijateljica oz. partner/partnerka, sta lahko drug drugemu dobra podpora in pomoč pri izvajanju procesa. Morda pa boste (predvsem na začetku) potrebovali ali si želeli pomoč strokovno usposobljene osebe.

Podpora strokovnjaka

Dobro podporo in pomoč vam lahko nudijo certificirani praktiki procesa celovitenja (ang. Completion Process Certified Practitioners, CPCP). To so strokovnjaki iz celega sveta, ki jih je izbrala in usposobila Teal Swan osebno.

Nekateri od praktikov so predstavljeni na spletni strani:
https://CompletionProcess.com/view-practitioners

(Ker je objava oz. predstavitev na spletni strani plačljiva, se številni praktiki ne odločijo za to možnost.)

Večina praktikov/facilitatorjev dela preko interneta s pomočjo brezplačnih aplikacij (Skype, Zoom, Google Hangout in podobnih), ki omogočajo video pogovor. Nekateri sprejemajo stranke tudi v živo.

Pojavljajo se tudi posamezniki, ki pri svojem delu s strankami uporabljajo proces celovitenja, me da bi se predhodno certificirali. Nekateri niti ne navedejo imena metode (The Completion Process / Proces celovitenja). Če ste v dvomih, ali je izvajalec ustrezno usposobljen, zahtevajte, naj se izkaže s potrdilom, ki ga je izdala Teal Swan.

Tudi nekaj ljudi iz Slovenije je že uspešno opravilo usposabljanje.


Vesna Bitenc
Vesna Bitenc

VESNA BITENC – prevajalka knjige,
certificirana facilitatorka (praktičarka) procesa celovitenja (od 2016),
coachinja usposobljena po programu ICF (od 2015) in
Delta Life coachinja (od 2014)

Nudim pomoč pri procesu celovitenja in podporo pri spremembah na različnih življenjskih področjih (coaching in svetovanje). Name se lahko obrnete tudi, če potrebujete nekoga, ki bi vam sočutno prisluhnil.

Seansa s procesom celovitenja tipično traja 2 uri in vključuje pogovor. Če še nimate izkušenj s procesom celovitenja, je prvo srečanje običajno bistveno daljše in pripravljalno (včasih ne izvedemo celega procesa). Če ne znate oz. še ne zmorete biti prisotni s svojimi občutki, prvih nekaj seans namenimo predvsem razvijanju te zmožnosti.

Nudim:

  • podporo pri uporabi procesa celovitenja,
  • sočutne pogovore in svetovanja,
  • individualne treninge prisotnosti s čustvi in telesnimi občutki,
  • coaching kot podporo pri zastavljanju ciljev in doseganju le-teh, pri najrazličnejših življenjskih spremembah …

Opomba: Do nadaljnega ne sprejemam novih strank. Prosim za razumevanje.


Vsak ponudnik oz. izvajalec samostojno opravlja svojo dejavnost, določa cene in podrobnosti sodelovanja s strankami.
Založba VEBI, distributerji, prodajalci in promotorji knjige ne odgovarjajo za delo ponudnikov terapij s procesom celovitenja.